Publicatie vanzare Termica SA - licitatie 13.10.2023, ora 10:30

LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL DEBITOAREI S.C. TERMICA S.A. SUCEAVA DIN MUN. SUCEAVA, STR. ENERGETICIANULUI, NR. 1, JUD. SUCEAVA, PE DATA DE 13.10.2023, ORA 10.30, ŞI SE VA DESFĂŞURA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENTEI ŞI ALE HOTĂRÂRILOR ADUNARII CREDITORILOR DIN DATA DE 07.09.2023.

Anunt depunere oferte preț utilaj PYRANIA IMPEX SRL

Lichidatorul judiciar, MGA INSOLVENCY SPRL, desemnat în dosarul nr. 909/86/2013*, aflat pe rolul Tribunalului Suceava, prin prezenta, vă invită să depuneţi oferte de preț privind achiziția bunului mobil aparținând debitoarei PYRANIA IMPEX SRL, constând în:

Utilaj confecții textile, respectiv mașină pentru matlasat cuverturi, model SM3000 A, marca Dueffe, fabricată în anul 2011, neutilizată (decât în probe) demontată

Publicatie vanzare auto - Pyrania Impex SRL - 11.10.2023, 25.10.2023, ora 14:00

Licitaţiile vor avea loc în zilele de 11.10.2023 și 25.10.2023, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar din Suceava, str. Castanilor, nr. 2, bl. 2, sc. A, et. 5, ap. 17, jud. Suceava.

Publicatie vanzare - CORBUL SRL - 24.08.2023, 31.08.2023, ora 13:00

Licitaţiile vor avea loc în zilele de 24.08.2023 și 31.08.2023, ora 13:00, la sediul lichidatorului judiciar din Suceava, str. Castanilor, nr. 2, bl. 2, sc. A, et. 5, ap. 17, jud. Suceava.

Anunt selectie oferte evaluare active DRANI TRANS SRL

Prin prezenta, vă invită să depuneţi oferta de servicii în scopul angajării unei firme specializate pentru realizarea lucrării de evaluare a bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei DRANI TRANS SRL, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare, până la data de 06.07.2023, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar MGA Insolvency SPRL din mun. Suceava, str. Castanilor, nr. 2, bl. 2, sc. A, et. 5, ap. 17, C.P. 720266, jud. Suceava.