Publicatie vanzare auto - Ograda Cristinei SRL - 19.04.2023, 26.04.2023, ora 15:00

Licitaţiile publice vor avea loc în datele 19.04.2023 și respectiv 26.04.2023, ora 15:00, la sediul lichidatorului judiciar din Mun. Suceava, Str. Castanilor, nr. 2, bl. 2, et. 5, ap. 17, jud. Suceava.

Publicatie de vanzare FROZEN SRL_25.04.2023 si 09.05.2023

Lichidatorul judiciar MGA INSOLVENCY SPRL, desemnat în dosarul nr. 876/86/2021 aflat pe rolul Tribunalului Suceava, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, a următoarelor bunuri aparținând debitoarei FROZEN SRL–în faliment: Grupa nr. 1– Proprietatea imobiliară formată din teren, pe care se află o construcție cu caracter rezidențial (casă unifamilială), situată în com. Dorna-Arini, sat Ortoaia, nr. 76, județul Suceava, înscrisă în CF nr. 30467, preț de pornire= 480.405 lei; Grupa nr. 2 - Proprietate imobiliară formată din teren, pe care se află o construcție (spălătorie auto-bar), situată în sat Ortoaia, com. Dorna-Arini, jud. Suceava, înscrisă în CF. nr. 31396, preț de pornire= 137.280 lei; Mobilier bar, preț de pornire=745 lei; Mobilier pal-bar, preț de pornire=446 lei; Grupa nr. 3 - Proprietate imobiliară formată din teren în suprafață totală de 3.186 m2, din care: teren în suprafață de 179 m2 pe care se află o construcție (hală gater), înscrise în CF. nr. 30535 și teren în suprafață de 3.007 m2, înscris în CF. nr. 30536, situată în sat Ortoaia, com. Dorna-Arini, jud. Suceava, preț de pornire= 163.840 lei; Grupa nr. 4 - Cameră de uscare marca NARDI și centrală cu cazan termic, preț de pornire= 79.244 lei și boiler, preț de pornire= 934 lei; Grupa nr. 5 - Autoutilitară N3, basculantă MAN, preț de pornire=53.537 lei; Grupa nr. 6 - Dispozitiv electric legat bandă PP/PET, preț de pornire= 1.424 lei. Preţul nu conţine TVA, urmând a fi aplicat regimul juridic prevăzut de Codul Fiscal de la momentul vânzării.

Licitaţiile vor avea loc în datele de 25.04.2023 și 09.05.2023 – ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din Mun. Suceava, Str. Castanilor, nr. 2, bl. 2, bl. 5, ap. 17, jud. Suceava.

Ataşamente:
Download-ează fișierul (Publicatie de vanzare FROZEN SRL.pdf)Publicatie de vanzare FROZEN SRL.pdf[ ]4422 kB

Publicatie de vanzare ITALFRA SRL_11.04.2023, 18.04.2023 si 25.04.2023

Lichidatorul judiciar MGA INSOLVENCY SPRL, desemnat în dosarul nr. 939/86/2021 aflat pe rolul Tribunalului Suceava, anunţă vânzarea prin licitație publică a următoarelor bunuri aparținând ITALFRA SRL-în faliment:

  1. Teren în suprafață de 52.222 mp, înscris în CF nr. 31478/Vama, situat în zona Sălătruc, sat Molid, com. Vama, jud. Suceava, preţ de pornire= 226.905 lei,
  2. Autoturism M1 Dacia Logan, nr. înmatriculare SV-12-FRA, an fabricație 2008, serie șasiu UU1KSDAEH39331752, preţ de pornire= 3.914 lei,

3) Teren în suprafață totală de 44.329 mp, situat în Breaza, preţ de pornire= 195.545 lei, format din:

3.1. Teren în suprafață de 20.445 mp, înscris în CF nr. 31029 UAT Breaza, extravilan (compus la rândul lui din 4 parcele: 248 mp fâneață, 720 mp fâneață, 11.677 mp fâneață și 7.800 mp pășune),

3.2. Teren în suprafață de 18.064 mp, înscris în CF nr. 32330 UAT Fundu Moldovei, categorie de folosință fâneață,

3.3. Teren în suprafață de 5.200 mp, înscris în CF nr. 32331 UAT Fundu Moldovei, categorie de folosință fâneață,

3.4. Teren în suprafață de 620 mp, înscris în CF nr. 32332 UAT Fundu Moldovei, categorie de folosință: curți construcții, pe care se regăsesc următoarele construcții: C1-casă (50mp), C2-anexă magazie (10 mp), C3-anexă fânar (10 mp).

Preţul nu conţine TVA, urmând a fi aplicat regimul juridic prevăzut de Codul Fiscal de la momentul vânzării.

Licitaţiile publice vor avea loc în datele 11.04.2023, 18.04.2023 și 25.04.2023, ora 15:00, la sediul lichidatorului judiciar din Mun. Suceava, Str. Castanilor, nr. 2, bl. 2, et. 5, ap. 17, jud. Suceava.

Ataşamente:
Download-ează fișierul (Publicatie de vanzare ITALFRA SRL.pdf)Publicatie de vanzare ITALFRA SRL.pdf[ ]4141 kB

Publicatie de vanzare MELIFABI SRL_05.04.2023 si 12.04.2023

Lichidatorul judiciar MGA INSOLVENCY SPRL, desemnat în dosarul nr. 2603/86/2019 aflat pe rolul Tribunalului Suceava, anunţă vânzarea prin licitație publică a proprietății imobiliare aparținând MELIFABI SRL-în faliment constând în: teren extravilan în suprafață de 12.424 mp, situat în comuna Frătăuții Vechi, jud. Suceava, înscris în nr. CF 37795, categorie de folosință: neproductiv și fermă agrozootehnică (imobilizare corporală în curs de execuție),fără Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor și fără documentație cadastrală de intabulare localizată în extravilanul comunei Frătăuții Vechi, jud. Suceava, preț de pornire=3.334.770 lei, fără TVA.

Licitaţiile vor avea loc în datele 05.04.2023 și 12.04.2023, ora 15:00, la sediul lichidatorului judiciar din Mun. Suceava, Str. Castanilor, nr. 2, bl. 2, et. 5, ap. 17, jud. Suceava.

Publicatie vanzare SC CORBUL SRL - 05.04.2023, 12.04.2023, ora 14:00

Licitaţiile vor avea loc în zilele de 05.04.2023 și 12.04.2023, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar din Suceava, str. Castanilor, nr. 2, bl. 2, sc. A, et. 5, ap. 17, jud. Suceava.